ХНУ / Кафедра технології машинобудування

Галузь знань 13. Механічна інженерія

Спеціальність 131. Прикладна механіка

За освітніми програмами:

Технології машинобудування: системи комп'ютерного проектування процесів
Інструментальне виробництво: комп'ютерні формоутворюючі технології та проектування інструменту
Металорізальні верстати та системи: комп'ютерне проектування та дизайн

Освітня програма: Технології машинобудування: системи комп'ютерного проектування процесів

денна (заочна) форми навчання з присвоєнням кваліфікації: бакалавр – 4(5) роки; магістр – 1,5 роки на базі диплому бакалавра, можливість навчання на освітній програмі доктора філософії на базі диплому магістра.

Готуємо спеціалістів нового покоління для оновлення машинобудівного комплексу України!

Практичне освоєння технологій ХХІ століття:

• комп’ютерне проектування технологій складання машин та обробки деталей з використанням новітніх світових систем проектування САПР (SolidWorks);
• використання комп’ютерних мереж для обробки деталей на верстатах з числовим програмним керуванням;
• використання мережі Internet для розв’язку технологічних і інформаційних завдань - пошуку необхідного обладнання, сировини, партнерів для співпраці!

На підприємствах Вас чекає цікава інженерна робота! Ваша професія ніколи не постаріє - вона потрібна завжди!

Ми пропонуємо Вам одну з найкращих на Україні матеріальних баз, оснащену:

• лабораторією металорізальних верстатів з ЧПК, що керуються від комп’ютерів;
• комп’ютерними лабораторіями для проектування з великою кількістю сучасних комп’ютерних програм для технологічного проектування;
• комп’ютерною мережею з виходом в Internet.

В програмі навчання передбачено отримання робочих професій верстатника (токаря, фрезерувальника, слюсаря тощо) та освоєння технології ремонту машин і устаткування, вивчення іноземної мови, а також є можливість паралельно одержати другу спеціальність за вибором!

Є можливість займатись науковою роботою та продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі для отримання наукового ступеню!

Освітня програма: Інструментальне виробництво: комп'ютерні формоутворюючі технології та проектування інструменту

денна (заочна) форми навчання з присвоєнням кваліфікації: бакалавр - бакалавр – 4(5) роки; магістр – 1,5 роки на базі диплому бакалавра можливість навчання на освітній програмі доктора філософії на базі диплому магістра.

Інструментальне виробництво це:

• гарантоване працевлаштування;
• комп’ютерне проектування i застосування високоефективних засобiв технологiчного оснащення iнструментального виробництва;
• розробка і впровадження ресурсо-зберiгаючих, маловiдходних та безвiдходних технологiй виготовлення iнструмента для будь-якої галузі виробництва;
• автоматизацiя iнструментального вироб-ництва: створення безперервних, потокових виробничих процесiв, гнучких автома-тизованих виробництв, автоматизацiя конструкторської і технологiчної пiдготовки виробництва.

Хмельницький національний університет і кафедра технології машинобудування має великий досвід в підготовці висококваліфікованих інженерів-механіків, даючи їм всебічні знання з наступних напрямків:

• Загально-технічна та спеціальна підготовка:
- повний курс дисциплін, які формують у студентів необхідний рівень інженерних знань;
- студенти через систему комплексу ВНЗ-Коледж-ПТУ отримують робочу професію;

• Комп`ютерна підготовка:
- впроваджена система безперервної комп`ютерної підготовки для всіх студентів з метою підготовки висококваліфікованих фахівців в області комп’ютерного проектування і технологій;

• Економічна підготовка:
- студенти вивчають широкий цикл дисциплін економічного напрямку, що дозволяє випускникам ефективно працювати в економічних службах підприємства;

• Мовна підготовка:
- на основі тестового відбору після закінчення другого курсу зі студентів формуються групи для поглибленого вивчення англійської мови;

• Наукова підготовка:
- При кафедрі працює магістратура та аспірантура.

Кафедра чекає допитливих студентів на цю спеціальність

Освітня програма: Металорізальні верстати та системи: комп'ютерне проектування та дизайн

денна (заочна) форми навчання з присвоєнням кваліфікації: бакалавр - бакалавр – 4(5) роки; магістр – 1,5 роки на базі диплому бакалавра, можливість навчання на освітній програмі доктора філософії на базі диплому магістра.

Навчаючись у нас ви здобудете знання:

• дизайну, проектування та технології виготовлення широкого класу технологічного та роботехнічного обладнання, металорізальних верстатів та систем;
• сервісного обслуговування устаткування вітчизняного та імпортного виробництва;
• міжнародних систем стандартизації, атестації та експортних оцінок характеристик машин;
• питань менеджменту, маркетингу та інформаційних технологій;
• іноземної мови завдяки розширеній підготовці з елементами мовної практики.

Набуті навички забезпечать:

• професійне використання сучасних електронно-обчислювальних машин, в тому числі автоматизованих систем проектування та конструювання (САПР);
• вільне володіння сучаними методами проектування металорізальних верстатів, технологічного устаткування, механізмів та машин;
• високий рівень підготовки з організації ефективної експлуатації та обслуговування верстатів з ЧПК;
• продукування керуючих програм для верстатів з ЧПК за допомогою комп'ютерних засобів технологічної підготовки виробництва.

Перспективи працевлаштування:

Кожне сучасне підприємство вже в недалекому майбутньому не зможе обійтись без грамотного спеціаліста, котрий при відмінній спеціальній підготовці володів би іноземною мовою, орієнтувався в міжнародних стандартах та міг оперативно пристосуватись до постійних змін, використовуючи інформаційні технології.