ХНУ / Кафедра технології машинобудування / Абітурієнту

Умови вступу

БАКАЛАВР

При вступі на спеціальність 131 – Прикладна механіка абітурієнти подають атестат про загальну середню освіту та сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти. Приймаються сертифікати ЗНО 2019-2022 рр.

ПЕРЕЛІК ПРЕДМЕТІВ СЕРТИФІКАТУ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

131 – ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА (бакалавр) В 2022р. :

Перший предмет українська мова і література
Другий предмет математика
Третій предмет (на вибір) Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Галузь знань: 13 – Механічна інженерія
Ліцензований обсяг, денна форма

бакалаврів магістрів докторів філософії

20

20

10

Підготовку студентів забезпечує кафедра технології машинобудування.

МАГІСТР

Для вступу до магістратури за спеціальністю 131 – Прикладна механіка
необхідно успішно скласти:

• фахове вступне випробування для навчання за освітньо-професійною програмою магістра спеціальності 131 – Прикладна механіка;
Програма вступних фахових випробувань
Збірник тестових завдань

• фахове вступне випробування з іноземної мови (ЗНО);

• додаткове фахове вступне випробування (для абітурієнтів з дипломами бакалавра з інших галузей).

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (аспірант)

Для вступу на освітньо-наукову програму доктора філософії за спеціальністю 131 – Прикладна механіка
необхідно успішно скласти:

• фахове вступне випробування для навчання за освітньо-науковою програмою доктора філософії спеціальності 131 – Прикладна механіка;
Програма вступних фахових випробувань

• фахове вступне випробування з іноземної мови (в Хмельницькому національному університеті);

• додаткове фахове вступне випробування (для абітурієнтів з дипломами магістра з інших галузей).